CLUB NÀUTIC LLANÇÀ

Benvinguda

La nostra història

Organització i contacte

Seccions i activitats

Biblioteca

Altra informació

 

POLÍTICA AMBIENTAL

El club i el mediambient

 

PORT DE LLANÇÀ

Situació i accessos

Serveis i instal·lacions

 

EL NOSTRE ENTORN

Llançà (el municipi)

Alt Empordà (la comarca)

Cap de Creus (terra i mar)

Costa Brava (la nostra costa)

 

ENLLAÇOS

Meteo                     Altres

  

Tornar a l'inici

 

El CLUB NÀUTIC LLANÇÀ vol manifestar públicament que té implementat un sistema integrat de gestió de la qualitat i del medi ambient, basat i certificat en les normes ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004. Prement les imatges que figuren a continuació accedireu als certificats corresponents.

 

         

 

 

A continuació es detalla la declaració de política de qualitat i medi ambient del Club Nàutic Llançà

 

POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT DEL CLUB NÀUTIC LLANÇÀ

 

El Club Nàutic Llançà és conscient de la importància d’oferir un serveis de la màxima qualitat, i de la importància del medi ambient i de la necessitat de la seva protecció i preservació. És per això que es compromet a:

 

a)       realitzar la seva activitat amb la major eficiència possible i amb el màxim de respecte amb el seu entorn,

b)       implementar el sistema de gestió necessari per aconseguir una millora continua,

c)        instaurar un marc de referència per a l’establiment d’objectius, comunicant-ho als seus treballadors i col·laboradors, i al públic en general,

d)       aconseguir i mantenir la satisfacció de tots els col·lectius directament i indirectament afectats pel Club Nàutic Llançà, i el port esportiu de Llançà; directament socis, usuaris, equip professional, col·laboradors, proveïdors, administracions públiques, etc que intervenen en el funcionament, els serveis i les activitats del club, des de la concepció fins a la seva efectiva realització; i indirectament l’entorn afectat, des de la Confraria de Pescadors del Port de Llançà, la població de Llançà, turistes, parc natural del Cap de Creus, etc.,

e)       mantenir la total implicació de la junta directiva i de l’equip professional en la política de qualitat i medi ambient del club, per aconseguir el màxim nivell de proximitat i atenció amb els socis i demés clients i usuaris del club,

f)         situar i mantenir el port esportiu de Llançà com a referent de màxima qualitat estructural i esportiva, i càlid refugi per als navegats en les seves singladures per la Costa Brava nord i la zona marítima del parc natural del Cap de Creus, i aconseguir la seva consideració com el primer port esportiu d’arribada a Catalunya des de França, i com a darrera escala del nord del Mediterrani peninsular,

g)       estandarditzar els processos a fi i efecte de subministrar els serveis d’acord amb els requisits i necessitats dels socis, clients i usuaris, sense acceptar cap compromís que pugui afectar a la qualitat dels referits serveis,

h)       complir  la política detallada en el present document, quin objectiu és el desenvolupament i millora del sistema integrat de qualitat i medi ambient del club, així com vetllar per a que l’equip professional respecti les disposicions del manual de qualitat i els documents relacionats amb el mateix,

i)         realitzar, de forma permanent, l’avaluació de l’aplicació i eficàcia del sistema integrat de qualitat i medi ambient, garantint, quan sigui necessari, l’evolució i millora del sistema,

j)         considerar a l’equip professional com a l’element clau per a la creació de valor i per a la millora del servei i del respecte vers el medi, i potenciar la seva formació, cooperació i respecte mutu a fi d’aconseguir els objectius marcats, garantint de que aquest equip disposi d’una formació continuada, fent especial incidència en la formació en política mediambiental,

k)        dotar prioritàriament els recursos necessaris per a l’efectivitat dels compromisos adoptats mitjançant la present declaració,

l)         procurar que les activitats realitzades i/o organitzades pel club tendeixin a una millor utilització dels recursos naturals, i que els usuaris de les instal·lacions i serveis del club observin una actitud respectuosa amb el medi ambient,

m)      minimitzar l’impacte mediambiental de qualsevol activitat de l’entitat i dels seus usuaris, sent l’objectiu perseguit aconseguir que aquest desaparegui,

n)       vetllar per a que el club i les instal·lacions i activitats que gestiona compleixin, en tot moment i com a mínim, amb la normativa general i mediambiental vigent, adoptant a més els compromisos voluntaris que li sigui possible,

o)       prevenir la contaminació del medi, i

p)       revisar la política de qualitat i medi ambient del club com a mínim una vegada a l’any, durant la revisió del sistema

 

 

 

VERSIONS IMPRIMIBLES

 

 

bandera_catalunya.png (197 bytes)      bandera_españa.jpg (1296 bytes)      bandera_francia.gif (6376 bytes)