Condicions generals i d'inscripció

CONDICIONS GENERALS

 1. El participant/alumne es compromet a complir les normes i els protocols de seguretat establerts pels organitzadors i els tècnics de l’activitat, així com a mantenir un comportament responsable que no augmenti els riscos per a la seva integritat física o psíquica, ni el dels seus acompanyants.
 2. El participant/alumne en tot moment seguirà les instruccions i acatarà les decisions que prenguin els responsables de l'organització i la direcció en temes de seguretat.
 3. La inscripció en aquesta activitat/curs no es pot entendre com a una promesa de garantia de progrés i/o resultats obtinguts pel participant/alumne. 
 4. Condicions físiques del participant/alumne: Tots els instructors de l’activitat estan titulats per la corresponent Federació Esportiva. Tot i això, no s’exigeix que posseeixin coneixements mèdics específics o experiència en valoracions mèdiques, per tant el participant/alumne o, en el seu cas, el representant legal, eximeix expressament al Club Nàutic Llançà i als instructors de l’activitat de qualsevol responsabilitat per les conseqüències que l’activitat a la que s’ha inscrit pogués ocasionar-li al seu estat de salut. En qualsevol cas el participant/alumne posarà en coneixement del Club Nàutic Llançà qualsevol canvi en el seu estat de salut. El Club Nàutic Llançà no es responsabilitzarà de les conseqüències causades per la incorrecta execució dels exercicis realitzats pel participant/alumne que siguin contràries a les instruccions donades pels instructors de l’activitat o portades a terme sense la seva supervisió.
 5. La durada dels cursos serà setmanal, de dilluns a divendres, i de 09:30 a 13:00 h., amb una durada total de 17,5 hores.
 6. Preu: 181,50 €
 7. Amb l’acceptació d’aquestes condicions, s’accepten les següents polítiques del Club Nàutic Llançà

CONDICIONS D’INSCRIPCIÓ

 1. Les inscripcions es formalitzaran exclusivament via web i per estricte ordre de sol·licitud.
 2. El pagament serà únic, del 100% en el moment de realitzar la inscripció via web, i la plaça a l’activitat quedarà reservada en el moment de la inscripció a través de la web una vegada s’hagi completat correctament el pagament del 100% del preu.
 3. Els socis del club comptaran amb un descompte del 15% sobre l’import de l’activitat. L’import del descompte serà abonat als socis en la següent facturació que es realitzi.
 4. La cancel·lació d'una inscripció s'ha de sol·licitar per correu electrònic a: club@cnllanca.cat. En aquests casos el Club Nàutic Llançà aplicarà les següents penalitzacions que es deduiran de l’import total pagat a l’import a retornar:
  • 10% en qualsevol dels casos
  • 25% en cas d’anul·lació amb més de 14 dies d’antelació a l’inici del curs
  • 50% en cas d’anul·lació entre 7 i 13 dies d’antelació a l’inici del curs
  • 100% en cas d’anul·lació amb menys de 7 dies d’antelació a l’inici del curs.
 5. En cas de causes de força major justificades a criteri del club, que impossibilitin al client realitzar l’activitat en les dates previstes, se li oferirà una data diferent o en cas de no poder ser se li retornarà el 80% de l’import pagat.
 6. L'inici de l'activitat/curs suposa el pagament de la totalitat del mateix, no poden fraccionar aquest import pel número de dies o hores realitzades.
 7. L’edat mínima per inscripcions a cursos de vela és de 6 anys.
 8. La direcció del Club Nàutic Llançà podrà anul·lar l'activitat/curs, si 48 hores abans de l'inici no s'ha cobert el número mínim d'inscripcions, o en cas que les condicions meteorològiques o altres causes així ho aconsellin. En aquests casos el Club procedirà a la devolució de l'import abonat per part dels inscrits a l'activitat anul·lada.
 9. El número d'inscripcions a l'activitat/curs és limitat
x

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Si continua navegat, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració i obtenir més informació a la nostra  “Política de Cookies” 

Tancar